Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Jonas Åkerman

Kristdemokraterna ute och cyklar om flyget

Stor förvirring kring vad partiets politik är.

Biobränslen kommer inte räcka för att minska flygets klimatpåverkan

I en ny uträkning, framtagen av representanter från KTH och Greenpeace, framgår att vi i Sverige också måste flyga mindre om klimatmålen ska kunna nås.