Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Johanna Sandahl

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan blir tre månader försenad

Skulle egentligen ha presenterats nu på onsdag.

Naturskyddsföreningen och Centerpartiet oense om miljönyttan med flygskatt

Frågan är hur utsläppen från flyget egentligen ska minska.

Miljöorganisationer välkomnar mål om ekologisk jordbruksmark

Nytt inriktningsmål med sikte på år 2030 presenterat av regeringen.

Miljörörelsen gör tummen upp för ny klimatlag

Menar samtidigt att Sverige måste bli fossilfritt och nå nollutsläpp betydligt fortare än till år 2045.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.