Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Efter fredspriset – nu startas namninsamling för att Sverige ska skriva under mot kärnvapen

Greenpeace, som är en av partnerorganisationerna i ICAN, vill se att Sverige snarast ratificerar FN-avtalet om ett globalt förbud mot kärnvapen.