Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Institutet för språk och folkminnen

Plogga – ett av årets nya ord

Allt fler har börjat plocka skräp samtidigt som de är ute och joggar.