Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Ingrid Bonde

Efter IPCC:s rapport – vad händer i Sverige nu?

En viktig milstolpe kommer den 15 mars nästa år.

”En ganska unik satsning som Sverige valt att göra”

Ingrid Bonde är ordförande för det nyligen inrättade Klimatpolitiska rådet som ska utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de uppsatta klimatmålen. Som oberoende och opolitisk aktör med stor kunskap i sakfrågorna hoppas hon att rådet ska kunna föra det svenska klimatarbetet framåt.

Klart vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet

Mycket tyder på att de svenska klimatmålen kommer behöva skärpas framöver.