Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Heikki Eidsvoll Holmås

Statoil säljer hela sin oljesandsverksamhet

Beskedet välkomnas av norska miljöorganisationer.