Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Havs- och vattenmyndigheten

Länsstyrelser får 16 miljoner kronor för att öka skyddet av marina områden

Pengarna är en del i regeringens satsning ”Rent hav”.

Havsområden i Sverige ska ges ett starkare skydd

Planen är att få fler marina skyddade områden utan mänsklig påverkan. Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Effekt att regeringen i dag kommer ge ett nytt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten.

1,5 miljoner kvadratkilometer – världens största marina skyddade område är nu etablerat

Reservatet ligger på internationellt vatten, i Rosshavet, Antarktis, och kommer skyddas och bevaras i 35 år framöver.

30-tal vrak utgör en akut miljöfara – nu ska de saneras

Nyligen inleddes saneringen av fiskefartyget Thetis, som sjönk utanför Smögen 1985 och som fortfarande kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja.

Fisket ska regleras i skyddade områden

I dag är det tillåtet att bottentråla i många marina reservat. Men det kan bli ändring på detta.

Skyddet för ålgräsängar behöver stärkas

Havs- och vattenmyndigheten vill att flera olika åtgärder sätts in under de kommande åren.

Sverige har dubblerat arealen skyddad havsmiljö på ett år

Nu vill regeringen att fisket ska regleras hårdare i många av de skyddade områdena.

Sverige kan få fler områden där det blir förbjudet att fiska

Havs- och vattenmyndigheten föreslår stärkt skydd i marina skyddade områden i Kattegatt.

”Stoppa bottentrålningen i de marina reservaten”

DEBATT: Fiske är en av de mänskliga aktiviteter som har störst påverkan på känsliga arter och naturtyper, skriver Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Tumlarna i Östersjön ska räddas – Sverige på väg att få sitt största Natura 2000-område hittills

Regeringen får beröm av Världsnaturfonden WWF.