Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Hans Adolfsson

Umeå universitet divesterar

Vill visa att man tar forskningen om klimatförändringarna på allvar.