Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Germanwatch

Sverige i topp när länders klimatarbete granskas

Men inget land gör i dag tillräckligt för att klimatmålen ska kunna nås, visar ny rankning.