Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

fossila bränslen

Börsnoterad klimatkatastrof

Klimatkatastrofen är inte bara nära förestående. Den är dessutom börsnoterad. Det konstaterar brittiska organisationen Carbon Tracker Initiative i rapporten Unburnable...