Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Fonus

Stort intresse för miljöanpassade begravningar

Många blir mer och mer medvetna om sin egen miljöpåverkan, och vill minimera sitt ekologiska fotavtryck också efter livets slut.