Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

FN

Svenska myndigheter lovar att samarbeta mer kring Agenda 2030

Syftet är att öka takten i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

”Agenda 2030 är vårt ljus i mörkret”

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, menar att Sverige just nu har en unik möjlighet att påverka det globala havsarbetet.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.

Sverige vill se förbud mot subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske

Ses som en av de viktigaste åtgärderna för att nå FN:s hållbarhetsmål nummer 14.

Sverige vill ha in klimatfrågan i säkerhetsrådet

Regeringens prioriteringar för 2017-2018 presenterade.

”Sverige borde lyfta in planeten i säkerhetsrådet”

Professor Johan Rockström vill se en utvidgning av det konventionella säkerhetsbegreppet.

Världen på väg mot tre graders uppvärmning

Ny rapport från FN:s miljöprogram visar att de klimatåtgärder som hittills presenterats är långt ifrån tillräckliga.

Förhandlingarna lever med urvattnat avtal

Klimatmötet i Lima tog slut förra helgen. Utgången av samtalen brukar vara att de antingen brakar ihop eller att de...