Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Fiske

”En mycket viktig seger”

Naturskyddsföreningen välkomnar det som står i fyrpartiöverenskommelsen om ett stopp för bottentrålning i skyddade områden.

”Oansvarigt och svårt att förstå”

Miljöorganisationer menar att kvoterna för fisket i Östersjön nästa år är på tok för höga.

Sverige har dubblerat arealen skyddad havsmiljö på ett år

Nu vill regeringen att fisket ska regleras hårdare i många av de skyddade områdena.

Socialdemokraterna vill se ett förbud mot bottentrålning

Menar att fiskemetoden orsakar mycket stor skada på havsbotten och dessutom tömmer haven på fisk.

Vänsterpartiet vill ha fler fiskefria områden

Kritiserar att bottentrålning får förekomma i skyddade havsområden.

Fiskeförbudet i Kattegatt har gett positiva effekter

Sveriges lantbruksuniversitet rekommenderar att nuvarande fiskefria område bibehålls.

Torskbestånden i Östersjön riskerar att kollapsa

Fortsatt överfiske väntar efter att EU:s fiskeministrar beslutat om nya fångstkvoter för nästa år.