Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

featurered

Biologisk mångfald på sin egen bakgård

Artrikedom och variation. Det är två av huvudingredienserna i balanserade ekosystem. Men det är inte helt lätt att uppnå. För att en viss art ska må bra måste en annan trivas, en tredje avlägsnas och så vidare. I Helsingborg pågår just nu ett projekt som handlar om att kartlägga samspel och artbestånd i trädgårdar.