Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Energikommissionen

Baylan: Sverige kan bli världsledande i omställningen till förnybar energi

I dag tog regeringen emot Energikommissionens slutbetänkande.