Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Elisabeth Anderberg

Länsstyrelser får 16 miljoner kronor för att öka skyddet av marina områden

Pengarna är en del i regeringens satsning ”Rent hav”.