Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Cykelfrämjandet

Regeringen utesluter inte mål om att minska konsumtionsbaserade utsläpp

Konsumentminister Per Bolund (MP) säger till Effekt att det är ett naturligt steg på sikt.

Regeringen lovar mer pengar till cykelinfrastruktur

Ett sätt att komma åt transporterna som står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp.

Elcykeln hetaste cykeltrenden

Paraplyorganisationen Svensk Cykling har publicerat årets cykeltrendrapport.

Lund är bästa cykelkommunen

Det vi ser i dag är bara början på vår uppgörelse med ett samhälle där bilen regerade, menar Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.