Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

Världens största marina reservat bildas vid Antarktis

Beslutet tros öka chanserna för fler skyddade områden i världshaven.