Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Civilisation

Får naturen plats i civilisationen?

Just nu är jag involverad i planeringen av en civilisationskritisk minifestival som ännu saknar namn. Inspirationen hämtar vi från Dark...

Livet vid civilisationens slut

Denna vecka skickas min nya bok, Kollaps – Livet vid civilisationens slut, till tryckeriet. Därmed har jag satt punkt för...