Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Cementa

Förstudie ska tas fram kring elektrifierad cementtillverkning

Cementa och Vattenfall vill ta reda på om detta är en möjlig lösning för att få ner koldioxidutsläppen.