Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Catharina Håkansson Boman

Utredning vill se svensk höghastighetsjärnväg klar år 2035

Skulle öka möjligheterna att nå de svenska klimatmålen.