Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Björn Carlberg

Flera nya naturreservat i Stockholms län

En yta motsvarande 233 hektar kommer nu ges ett långsiktigt skydd.