Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Avfall Sverige

Biogasbranschen vill se obligatoriskt krav på insamling av matavfall

Ser stor potential för ökad biogasanvändning i Sverige.

Myrorna drar igång informationskampanj om kläders miljöpåverkan

Stora miljövinster kan göras om fler väljer att handla second hand.

Insamling av matavfall fortsätter att öka

Branschorganisationen Avfall Sverige vill se krav på obligatorisk insamling från både hushåll och verksamheter.

Svenskarna måste bli bättre på att sopsortera

Två tredjedelar av det som slängs i restavfallet hör inte hemma där, visar ny rapport.