Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Astrid Söderbergh Widding

Stockholms universitet divesterar

Beslut i dag. Universitetet kommer inte längre tillåta investeringar i fossila bränslen.