Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Arktiska rådet

Sverige vill stärka det klimatrelaterade arbetet i Arktiska rådet

Den globala uppvärmningen innebär ett direkt säkerhetshot, menar den svenska utrikesministern.