Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Agenda 2030-delegationen

Här är Rockströms uppmaning till den nya regeringen

Den svenske professorn är aktuell med ny rapport om kopplingen mellan mat, miljö och hälsa.

Agenda 2030-delegationen får sju nya ledamöter

Handlar enligt regeringen om att föra in ytterligare kompetens från näringslivet, civilsamhället, kommunerna och forskningen.

Agenda 2030-målen – här är listan över svenska utmaningar

Trots att Sverige är det land i världen som har bäst förutsättningar att klara av de 17 globala målen för hållbar utveckling, så finns enormt mycket att göra även här under de kommande åren, det visar en ny rapport.

Agenda 2030-delegationen vill se satsning på två långsiktiga kommunikationsinsatser

Menar att avsaknaden av ett gemensamt svenskt narrativ innebär att det kan vara svårt för olika aktörer i samhället att identifiera sin egen roll i arbetet.

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan blir tre månader försenad

Skulle egentligen ha presenterats nu på onsdag.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.