Hoppet är inte ute. Men nu är det väldigt bråttom.

Ungefär så låter det i en artikel om klimatförändringarna som lades ut på nätet i maj. Författarna är inte vilka som helst. Bakom ”The Case for Young People and Nature” står några av världens ledande klimatforskare, paleoklimatologer, oceanografer och polarforskare. Svenske Johan Rockström från Stockholm Environment Institute har också undertecknat. Huvudförfattare är USA:s kanske främste klimatforskare, James Hansen från NASA.

Det har varit tyst om artikeln i Sverige. Men jag tror inte att det finns något viktigare att läsa just nu. Här reser sig nämligen forskarna från sina skrivbord och sina datorer, och berättar exakt hur allvarligt de anser att läget är. De talar lågmält, som vetenskapsmän brukar göra. Men slutsatserna utgör en dånande maning till handling. Snart kan det vara för sent.

Artikeln är på sätt och vis en syntes av de senaste årens klimatforskning, vilken har fått alltfler forskare att ifrågasätta slutsatserna i FN:s klimatpanels (IPCC:s) senaste rapport från 2007. James Hansen och hans medförfattare menar numera att det omtalade tvågradersmålet är bokstavligen livsfarligt. Ambitionerna måste skruvas upp.

De konstaterar att vi redan ser effekterna av den globala uppvärmningen. Avsmältningen i Arktis och på Grönland går betydligt snabbare än vad IPCC förutsåg. Glaciärerna drar sig tillbaka runt om i världen. De subtropiska klimatbältena expanderar, korallreven hotas och det blir allt vanligare med extremt väder. Mänsklighetens stora experiment med klimatet har redan givit resultat. Men går det att säga något om när uppvärmningen når såpass kritiska nivåer att vårt sätt att leva – eller säg civilisationen – börjar hotas?

Ja, det anser artikelförfattarna att vi kan göra. Paleoklimatologin – vetenskapen om tidigare klimat – har ganska mycket att berätta. Vi vet således att dagens förhållanden är extrema. Atmosfärens koldioxidhalt har inte varit så här hög på tre miljoner år, och den har dessutom ökat snabbare än någonsin. Processer som tidigare har tagit tusentals år, har mänskligheten satt igång på ett sekel. Isavsmältningen har som sagt redan inletts. Dels kommer detta att innebära havsnivåhöjningar på så småningom flera meter. Dels leder isens försvinnande till att mindre solinstrålning reflekteras – vilket skyndar på uppvärmningen ytterligare. Bortom horisonten anas de mekanismer som kan leda till att klimatförändringarna skenar. I Sibiriens tundra och på de arktiska havens bottnar finns enorma mängder metan bundna. Forskarna är inte säkra, men misstänker starkt att vissa tidigare kraftiga uppvärmningar av jorden, på 5-6 grader, har orsakats av att sådana metanfyndigheter frigjorts.

Vi leker redan med elden. Hittills har temperaturen stigit med 0,7-0,8 grader sedan förindustriell tid. Ytterligare 0,3 grader är redan intecknade. De växthusgaser vi har pumpat ut i atmosfären verkar långsamt. Det finns en fördröjningseffekt. Forskarna bakom artikeln jämför med konsekvenser av tidigare klimatskiften, och menar att en uppvärmning på drygt en grad inte är hållbar någon längre tid. Risken att vi sätter igång ostoppbara kedjereaktioner är för stor.

Hittills har debatten gällt om målet ska vara högst 2 eller högst 1,5 graders uppvärmning. James Hansen och de andra forskarna menar alltså att vi måste undvika att nå upp till ens 1,5 grader, och att vi måste ner under en grads uppvärmning innan seklet är slut. Det kräver dels att vi reducerar atmosfärens koldioxidhalt från dagens 390 ppm(miljondelar) till högst 350 ppm, dels att vi måste börja skära ner på utsläppen väldigt snabbt.

Ord och inga visor. Men är sådana utsläppsminskningar verkligen möjliga?

Ja, menar artikelförfattarna. Men uppgiften är inte lätt. Glöm alla resonemang om att de globala utsläppen ska få peaka 2015-2020 och att de ska ner med 50 procent till år 2050. James Hansen och de andra artikelförfattarna menar att utsläppen måste börja minska med 6 procent om året redan år 2013. Det innebär att de ska ned med 65 procent till år 2030, och med 90 procent till år 2050. Det är helt enkelt vad som krävs, om vi ska nå ner till en koldioxidhalt på 350 ppm andra hälften av det här århundradet. Men det räcker inte med bara utsläppsreduceringar. Dessutom måste vi satsa på massiva skogsplanteringar och på bättre metoder i lantbruket. Då kan markerna kan binda en del av den koldioxid som frigjorts genom det senaste seklets skogsavverkningar. Om vi lyckas med allt detta, ser det ut som om temperaturen kommer att stiga med ytterligare 3-4 tiondelars grad de närmaste decennierna, för att sedan börja sjunka och nå dagens nivå framåt år 2150.

Vi skulle troligen klara oss. Vi skulle ha rasat en bra bit ner i branten, men klamrat oss fast i grästuvor några decimeter från bråddjupet.

Å andra sidan: Om dagens utsläppsökningar fortsätter i 20 år till, spelar det ingen roll om vi sedan snabbt fasar ut de fossila bränslena. Vi kommer då redan att ha släppt ut tillräckligt med koldioxid för att garantera 1-1,5 graders uppvärmning i flera hundra år till. Riskerna för klimatkatastrof skulle vara överhängande.

Forskarnas beräkningar är förstås inte huggna i sten. Det finns osäkerheter inbyggda i prognoserna för det framtida klimatet. Därför kan vi alltid knäppa händerna, och önska att vi har mer tid på oss än James Hansen och hans medförfattare räknar med. Möjligheten finns att vi kan vänta ett tag till med kraftåtgärder. Det går kanske att dröja lite med den radikala omställning av våra samhällen, som är enda alternativet om vi ska nå engradersmålet.

Ja, vi kan chansa, och göra det valet. Det är ungefär som att blunda och korsa en motorväg, istället för att ta en besvärlig omväg. Kanske hinner bilisterna bromsa.

Frågan är om det är bra klimatpolitik.