Om nu civilisationen står och faller med tillgången på olja. Borde inte världens regeringar då vara lite mer intresserade av hur mycket olja som finns tillgänglig? Kanske studera andra siffror än de som har oljebolagen som källa.

Hittills har den svenska regeringen förlitat sig totalt på Internationella Energiorganet IEA:s optimistika idéer om tillgången på olja. Redan i höstas när IEA släppte sin senaste rapport borde regeringen och de som inte tidigare förstått problemet med oljetoppen ha hajat till. Nu skruvar IEA upp tonläget ytterligare. Oljan sinar dubbelt så snabbt som IEA tidigare har beräknat. Inom tio år kommer oljeproduktionen att ha nått sin topp och därefter brakar det brant utför. Det är fortfarande ett optimistiskt scenario jämfört med mer oberoende bedömmare, men för att vara IEA är det sensationellt.

Som vi tidigare har skrivit om riskerar världsekonomin slå i oljetaket så fort konsumtionen tar fart igen efter lågkonjunkturen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med olja för att skapa ytterligare ekonomisk tillväxt.

Dessutom finns det en säkerhetspolitisk aspekt av det hela. IEA:s chefsekonom Fatih Birol varnar för att världen kommer bli än mer beroende av Mellanösterns oljerika stater i framtiden eftersom det är där den sista oljan finns. Samtidigt kommer Rysslands makt att stärkas eftersom även gasreserverna sinar. Den gas som finns kvar har framför allt Ryssland kontrollen över. EU kommer till exempel behöva öka sin gasimport från Ryssland med 90 procent de närmaste tjugo åren.

Energikrisen kommer för många människor snart att innebära en kamp om liv eller död. Borde inte det vara ett skäl för den svenska regeringen att bry sig lite mer?

Bloggat: Cornucopia?, Alekletts Energy Mix, Flute tankar

Media: DN om oljetoppen, DN om minskad bilförsäljning, SVD om försöken att ersätta oljan med biodiesel