Oljefonden är ett populärt namn på Statens pensjonsfond utland som har som uppgift att förvalta den norska finansiella förmögenheten som kommer från norska oljeindustrin. I dag är fondens marknadsvärde uppe i drygt 8 300 miljarder norska kronor.

I veckan rekommendera Norges Bank, som ansvarar för förvaltningen av fonden, att innehaven i olje- och gasbolag bör säljas av. Det handlar om innehav värt ungefär 300 miljarder norska kronor.

[W]e conclude that the vulnerability of government wealth to a permanent drop in oil and gas prices will be reduced if the fund is not invested in oil and gas stocks, and advise removing these stocks from the fund’s benchmark index.

Bill McKibben, en av grundarna till 350.org, en organisation som är drivande i den globala divesteringsrörelsen, kommenterar glatt på Twitter:

Ännu återstår det dock att se hur den norska regeringen ser på saken. Tidningen The Guardian skriver:

The Norwegian government said it would consider the proposal, but a decision should not be expected until next year and a “thorough assessment” was required.