Att jämföra länders koldioxidutsläpp med varandra har länge varit svårt, eftersom en viktig bit ofta inte räknas in: den del av vår konsumtion som produceras i andra länder. Nu har det norska universitetet NTNU i Trondheim sammanställt forskning om hur konsumtionen hänger ihop med våra utsläpp och samlat allt på en hemsida, carbonfootprintofnations.com.
Där kan man se och jämföra de utsläpp som 73 olika nationers konsumtion ger upphov till. När utsläpp för sådant vi köper från exempelvis Kina räknas till konsumentlandet i stället för till tillverkarlandet kan bilden av en nations utsläpp förändras drastiskt. Till exempel fördubblas Schweiz koldioxidkonto nästan när man inte bara räknar dess inhemska koldioxidutsläpp.
 
Inte helt förvånande syns här att hur högre ett lands utgifter för konsumtion per capita är, desto större är också dess koldioxid-fotavtryck. Nationella genomsnittsutsläpp varierar mellan motsvarande ett ton koldioxid per person  och år i afrikanska länder som Malawi och Moçambique till runt 30 ton i industriländer som USA och Luxemburg.

I diskussionerna kring ett nytt globalt klimatavtal har man hittills bara utgått från nationella utsläpp. En sådant här perspektiv på utsläppen skulle kunna hjälpa till att hindra rika länder från att ”outsourca” sina koldioxidutsläpp genom att förlägga produktionen i utvecklingsländer, säger Edgar Hertwich, som är en av forskarna bakom projektet.