Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade i veckan att skydda ett nästan 1 000 hektar stort område som omfattar Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar.

Reservatet har höga naturvärden både på land och under havsytan, och Jennifer Hood, biolog på länsstyrelsens naturavdelning, säger i ett pressmeddelande:

– Det nybildade naturreservatet Marstrand är lika mycket ett marint reservat som ett tätortsnära natur- och friluftsområde och väl värt att besöka många gånger om.

Arbetet med att bilda naturreservatet har enligt länsstyrelsen pågått i flera år och skett i nära samverkan med bland annat Kungälvs kommun som äger nästan all mark inom naturreservatet.