Med illa dold skadeglädje rapporterade SR Ekots reporter Tommy Fredriksson för några månader sedan om hur den brittiske klimatforskaren Phil Jones svängt i frågan om klimatförändringarna. En tämligen sensationell nyhet. Enligt Tommy Fredriksson var Phil Jones, som granskades i den så kallade Climatecate-händelsen, nu ”inte längre lika säker” i frågan om den globala uppvärmningen. Märkligt nog hamnade dessutom denna notis i ekonominyheterna.

Vi skrev om detta som ett av flera exempel på hur vissa journalister verkar lägga principerna om sakligheten åt sidan för att kunna ge uttryck för sin personliga övertygelse om att klimathotet blott är en bluff.

Även klimatförnekargranskarna i Uppsalaintiativet skrev om den medvetna misstolkningen av de svar som Phil Jones gav i en intervju i BBC.

Någon har uppenbarligen anmält Tommy Fredriksson till Granskningsnämnden för radio och tv vilka nu har behandlat fallet. Deras dom är följande:

”Granskningsnämnden ansåg att tre inslag i Ekot om den brittiske
klimatforskaren Phil Jones stred mot kravet på saklighet. Den
BBC-intervju som inslagen byggde på gav inte stöd för de påståenden som
gjordes i inslaget.”

Något att begrunda för de redaktörer som ger utrymme åt de personer som utan någon seriös vetenskaplig grund ifrågasätter klimatförändringarnas vara.

I Effekts nästa nummer granskar vi klimatförnekarna.

Bloggat: Biology and politics