Karl Johan Bonnedahl, docent i företagsekonomi i Umeå, miljörörelseaktiv
och författare, talar om fundamentala motsättningar mellan dagens
ekonomi och hållbarhet. Om behovet av att tänka om, dels om bristerna i
det ekonomiska tänkande som dominerar idag och dels om förslag på
radikala förändringar som är nödvändiga för att ge relevans till allt prat om
hållbar utveckling.