Strålsäkerhetsmyndigheten föreslog häromdagen att avgiften som kärnkraftsbolagen i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals ska betala in till Kärnavfallsfonden ska höjas kommande år.

För perioden 2015-2017 låg avgiften på i genomsnitt 4,0 öre per producerad kilowattimme. Under nästa period, 2018-2020, är förslaget att avgiften höjs till i genomsnitt 6,4 öre.

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att nivån är rimlig då pengarna ska täcka de kostnader som reaktorinnehavarna är skyldiga att svara för med avseende på en säker avveckling och slutförvaring av den svenska kärnkraften. Ökningen förklaras bland annat av beslutet om tidigarelagd stängning av två reaktorer i Oskarshamn och två reaktorer i Ringhals, vilket alltså innebär att färre reaktorer framöver kommer behöva täcka kostnaderna.

Förslaget från myndigheten har gått ut på remiss.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________