Förra året installerades 96 GW solcellseffekt i världen. Det är en ökning med 29 procent jämfört med året innan då 76 GW installerades.

Den sammanlagda solcellskapaciteten kopplat till elnäten kom därmed upp i cirka 402,5 GW globalt. Det här framgår i en ny rapport från International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS).

 

I rapporten, 2018 Snapshot of Global Photovoltaic Markets (pdf), samt i en sammanfattning (jpg), går att läsa att drygt två procent (2,14 procent) av världens totala efterfrågan på el i fjol täcktes av produktionen från solceller.