Om man vill förstå hur vårt samhälle fungerar hamnar man förr eller senare vid begreppet komplexitet. Samhällsbygget är komplext, det fungerar genom en närmast oöverskådlig kedja av interaktioner som spänner sig över hela planeten. Allt hänger ihop i denna väv.

Men att få grepp om komplexiteten är inte så lätt. Kan man se den? Kan man ta på den?

Thomas Thwaites har gjort ett heroiskt försök att visualisera vad som är komplexitet – genom att försöka bygga sig en brödrost från grunden. Alltså, helt och hållet från grunden.

För att lära sig hur en brödrost är uppbyggd går han till affären och köper en. Han väljer den billigaste eftersom han antar att den är den enklaste. När han har plockat isär den kan han räkna till 400 delar, tillverkade av drygt hundra olika ämnen. För att göra det aningen enklare för sig nöjer han sig med de fem vanligaste ämnena: stål, plast, glimmer, koppar och nickel. Och så börjar han det mödosamma arbetet med att skaffa sig dessa ämnen, forma dem till rätt del i brödrosten. Först järnmalmen, som ska smältas ner till järn och sedan härdas till stål. Och så vidare.

I filmen nedan kan ni se hur det går för den gode Thomas, men slutsatsen av brödrost-projektet är klockren: Det krävs en hel civilisation för att bygga en brödrost. En civilisation i form av ett globalt och extremt komplext samhälle.

Det som blir spännande när man väl har fått grepp om komplexiteten är att denna inte finns där av sig själv. Den måste ständigt underhållas. Till exempel krävs det en jäkla massa transporter för att väven ska hålla ihop – för att alla hundratals ämnen ska utvinnas ur jordskorpan, skickas till industrier, skickas vidare till andra industrier, vidare till fabriker och slutligen monteras ihop till en brödrost som körs till en affär.

Och eftersom transporter, och annat som bär upp komplexiteten, kräver en massa energi är frågan vad som händer om samhällets tillgång på energi börjar minska, till exempel på grund av sinande oljekällor. Ett svar är att vi kanske får lära oss göra saker på ett lite mindre komplext sätt. Kanske strunta i brödrosten och i stället passa på att ge morgonmackan lite färg i en stekpanna när plattan ändå är varm.

Här är Thomas Thwaites tio minuter långa föredrag: