Nu ansluter sig den tyske klimatforskaren och regeringsrådgivaren John Schellnhuber till idén om att införa personliga utsläppskvoter för att lyckas med de drastiska utsläppsminskningar som världen måste göra för att undvika en klimatkatastrof.

I en ny rapport från Potsdam Institute skriver John Schellnhuber tillsammans med sina kollegor att det bör införas ett globalt system där varje medborgare tilldelas en lika stor utsläppskvot.

– För att de globala klimatförhandlingarna ska få ny kraft behövs en effektiv och rättvis strategi, säger Lutz Wicke vid Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Det är ett viktigt steg fram för idén om personliga utsläppskvoter att få denna typ av tung vetenskaplig backup. Däremot är jag inte så säker på att personliga utsläppskvoter på global nivå är någon bra idé i sig. Det är i Västvärlden som utsläppen snabbt måste minska och det är här det är motiverat med en modell som kan motivera befolkningen till beteendeförändringar och samhället till en grön omställning.

Ytterligare skjuts kan frågan om personliga utsläppskvoter, eller koldioxidransonering som man också kan kalla dem, få i helgen när Vänsterpartiet har kongress. En av motionerna plädderar för ransonering av utsläppen och partistyrelsen har ställt sig bakom förslaget att ge riksdagen i uppdrag att utreda ett sådant system.

Den 19 maj arrangerar Folkpartiet och Miljöpartiet, i samarbete med Effekt, Stockholm Environment Institute och British Council ett seminarium i riksdagen om personliga utsläppskvoter.