Det ohållbara språket, del 1:

Klimatsmart, smart argumentation för att få en i grunden ohållbar handling att framstå som något gott.

Exemplet kommer från en nyhet som valsat runt i media denna morgon som går ut på att närodlade grönsaker kan vara sämre ur klimatsynpunkt än grönsaker odlade långtbortistan:

”Det kan vara mer klimatsmart att köpa fryst broccoli från Sydamerika än svensk närproducerad.” (DN)

Den här ”nyheten” är en favorit bland landets journalister och de har  därför rapporterat den åtskilliga gånger under de senaste åren. Bakom nyheten denna gång ligger för övrigt Kommerskollegium vars själva syfte är att verka för mer global handel.

Nyheten är tacksam eftersom den både ser ut att avslöja en vedertagen sanning – att närodlat är bra – samtidigt som den legitimerar folks begär efter exotiska frukter och grönsaker som det inte är säsong för i Sverige.

Många som hör talas om denna nyhet kommer därmed tolka det som att de gör planeten en tjänst genom att fortsätta köpa gurka och tomater på vintern. Och så kommer de inte att försitta ett tillfälle att förnumstigt berätta att gazpachon som de gjort i mitten av maj är väldigt klimatsmart eftersom ”det faktiskt är bättre med importera grönsakerna från Spanien än att köpa närodlat”.

Det som är så förrädiskt i hela detta tankesätt – det klimatsmarta tankesättet – är att man får något dåligt att framstå som bra genom att jämföra det med något ännu sämre. I fallet med grönsakerna jämför man med närproducerade grönsaker som odlats i växthus drivna av fossil energi.

Man kan också få vissa bilar – som i sig är en stor ekologisk belastning – att framstå som klimatsmarta genom att jämföra dem med andra bilar som är ännu sämre.

Med samma resonemang skulle man kunna hävda att det är smartare att bara ta en liten hutt arsenik, jämfört med att dricka ett helt glas.

Alternativet till detta tankesätt är att avstå vissa saker – hur främmande detta än må vara i ett samhälle som vant sig vid att alltid kunna få allt. För vill man verkligen minska sin klimatpåverkan är inte valet i mataffären en kväll i maj  att göra soppa på fryst broccoli från Sydamerika eller fossilväxthusodlad brocolli från Sverige. Då får man avstå broccolin och göra soppan på något annat. Nässlorna är fina så här års till exempel. Sparrissoppa är inte heller fel. Och vem vet kanske finns det några fjolårsmorötter kvar som behöver ätas upp innan sommarprimörerna är redo att skördas?