I en debattartikel i Effekt den 16 januari lyfter Vänsterpartiets Jens Holm att vi måste anpassa pensionsplaceringarna till de internationella klimatåtaganden som Sverige gjort. Det håller jag med om och jag gläds därför över att regeringen i somras presenterade ett förslag till ny lagstiftning för våra AP-fonder som innebär just detta.

Jens Holm verkar helt enkelt ha missat allt som redan görs och som faktiskt går längre än att enbart sikta in sig på de allmänna pensionerna och våra klimatåtaganden. Frågan är om detta är medvetet för att kunna avgränsa den politiska diskussionen till symboler och slagord, i stället för att handla om reformer och resultat.

Oavsett vilket så vill jag förtydliga att den här regeringen har varit pådrivande för att steg för steg ställa om hela finansmarknaden. Sverige lyfts, gång på gång, fram som ett världsledande föredöme och under mandatperioden har vi genomfört en palett av initiativ och åtgärder, utöver den nya lagstiftningen för AP-fonderna:

  • Hållbarhetskrav kommer införas på alla fonder inom premiepensionssystemet.
  • En ny fondlagstiftning gör det obligatoriskt för alla svenska fondförvaltare att redovisa sitt hållbarhetsarbete.
  • På uppmaning av regeringen har miljömärkning av fonder genom Svanen dragit igång.
  • Hållbarhet är nu ett mål för finansmarknadspolitiken.
  • Finansinspektionen genomför kartläggning kring finansiell stabilitet och klimat. Klimatrisker är numera integrerat i den ordinarie tillsynen över den svenska finansmarknaden. Detta är en del i ett bredare uppdrag om att främja finansmarknaden att bidra till en hållbar utveckling.
  • Rundabordssamtal har förts med fondbranschen som resulterade i att branschen enades om hur de kan ska mäta klimatavtryck på ett enhetligt sätt.
  • Stockholm Sustainable Finance Center som delfinansieras av regeringen har lanserats och syftar till att lyfta kompetensen inom hållbar finans internationellt.
  • För några veckor sedan färdigställdes en statlig utredning om gröna obligationer som nu är ute på remiss.
  • En ny utredning kommer snart tillsättas om att förenkla för grönt sparande.
  • Sverige har också tagit en ledande roll i att se till att EU-arbetet inom finansmarknadsområdet tar större hänsyn till hållbarhet.

Regeringens omfattande arbete till trots försöker Jens Holm låta påskina att inget görs genom att lista några innehav i AP-fonderna (AP 1-4). Men han glömmer bort att innehaven faktiskt minskar, och det i snabb takt. Vad som tidigare låg på en hög nivå motsvarar nu ungefär en procent av AP-fondernas kapital och steg för steg fortsätter de att minska. Detta är betydligt mindre fossilt innehav än vad New York stads pensionsfonder och norska oljefonden har, alltså de fonder som i Holms artikel lyfts som föregångsexempel.

Vidare handlar det mesta av innehavet inte om direkt ägande utan om att AP-fonderna delvis använder sig av indexfonder för att sänka förvaltningskostnaden. För att ytterligare fördjupa sitt hållbarhetsarbete är de nu aktiva internationellt i att utveckla billiga och hållbara indexfonder utan fossiltunga innehav. AP-fonderna arbetar också genom att påverka hur företagen som de investerar i arbetar med hållbarhet.

Men det räcker inte. Därför har vi tagit fram ett nytt förslag på lagstiftning för våra AP-fonder. Den kommer att tydliggöra att AP-fonderna ska bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete och att investeringarna ska vara i linje med de internationella konventioner Sverige förbinder sig till. Det inkluderar Parisavtalet. Parisavtalet är självklart en otroligt central överenskommelse, men det är inte den enda. Exempelvis finns även de globala hållbarhetsmålen samt flera överenskommelser och konventioner om biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, icke-spridningsavtalet med flera. Förhoppningsvis kommer även ytterligare internationella konventioner att ratificeras av Sverige framöver. Dessa kommer då också att styra AP-fondernas placeringar.

Att som Jens Holm endast hänvisa till Parisavtalet skulle riskera att ske på bekostnad av andra konventioner och i längden därför innebära svagare hållbarhetskrav. Det svenska pensionssystemet är nämligen uppbyggt på breda politiska överenskommelser mellan pensionsgruppens sex partier. Det är bra eftersom det ger förutsägbarhet kring pensionerna och leder till att förändringar som genomförs får ett brett och långsiktigt stöd. Som en konsekvens av detta bör vi dock inte utforma regelverk som skulle kräva ständiga uppdateringar.

Mitt mål är både ett samhälle och pensionskapital utan fossila bränslen. Med den reform vi nu genomför blir Sverige det land i världen med det mest hållbara pensionssystemet. Utan Miljöpartiet hade det inte varit i närheten av så ambitiöst. Resultatet blir långsiktiga och verkliga framsteg. Det kommer jag alltid eftersträva framför de slagord och symboler som Jens Holm och Vänsterpartiet i stället verkar vilja prioritera.

Per Bolund (MP), finansmarknadsminister