Utfrågning och debatt med Riksdagspartierna

Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm

2,6 miljarder människor lever på mindre än 2 dollar per dag. Enligt Human Impact Report från 2009 dör årligen 300 000 personer på grund av klimatförändringarnas konsekvenser. De områden i världen som drabbas av torka har fördubblats mellan 1970 och början av 2000-talet. Fler torrperioder innebär i sin tur drastiskt minskade skördar. Fattigdomen i världen …är nära sammanlänkad med klimatfrågan. Enligt Världsbanken behövs 400 miljarder per år i klimatinvesteringar i utvecklingsländer.

Panelen består av kandidater i riksdagsvalet:
Birgitta Ohlsson, EU-minister, (FP)
Gustav Fridolin (MP)
Jens Holm (V)
Caroline Szyber (KD)
Abir Al-Sahlani (C)

Arrangörer: Latinamerikagrupperna, Afrikagrupperna, Emmaus Stockholm, Attac, Klimataktion, Miljöförbundet Jordens Vänner, Nätverket Global Rättvisa Nu, ABF Stockholm