I somras skrattade jag högt när jag hörde ekonomen Andrew Simms dra sin halsbrytande hamsterliknelse för att förklara varför evig ekonomisk tillväxt är en absurd idé. I naturen växer många liv snabbt – ett tag. En hamster fördubblar sin vikt varje vecka, för att efter sex veckor plana ut. Gjorde den inte det skulle vi efter ett år ha en nio miljarder ton tung monsterhamster framför oss.

Nu finns, som du ser här ovan, hamsterberättelsen som film. Den är del av en 100 månader lång kampanj som bland andra New Economics Foundation, där Andrew Simms jobbar, driver.
Vi har hundra månader på oss att rädda klimatet, menar de. Eller menade, snarare, när kampanjen började. Nu har vi 83 månader kvar.
Någon större beslutsamhet att ändra kurs bort från monstervägen syns inte till. I Sverige glädjer sig Anders Borg åt ökad tillväxt under de kommande åren.  På World Economic Forum som hålls i Davos senare i veckan kan en eventuell dämpning av Kinas tillväxttakt diskuteras som ett av jordens största hot.

I en krönika skriver Andrew Simms om New Economic Foundations nya rapport Growth isn’t Possible, som släpps i dag. Här konstateras bland annat att tillväxt för tillväxtens skull – helt oavsett vad det gör med jorden eller om den faktiskt ökar vår levnadsstandard – tycks ha blivit en ny religion. Det slås också fast att ekonomisk tillväxt i OECD-länderna inte är förenlig med inställningen att 2, 3 eller ens 4 graders uppvärmning av klimatet skulle ge farliga följder. Ändå har de flesta av jordens politiska ledare, åtminstone i teorin, gått med på 2 grader som en absolut gräns.

Tanken om att koppla isär sambandet mellan tillväxt och ökade utsläpp sågas också. Det skulle nämligen kräva att ekonomin blev mer än 200 gånger så koldioxideffektiv.
”Den ekonomiska doktrinen om tillväxt kolliderar huvudstupa med de fysiska och termodynamiska lagarna”, skriver Simms.
När vi till slut inser det har vi i värsta fall redan matat ner hela vårt samhälle och alla naturresurser i den omättlige hamsterns gap.

Ladda ner rapporten (som förstås pryds av en mycket stod hamster och en väldigt liten jordglob) här.