Anna Froster är frilansjournalist och biolog. Under arbetet med boken
”Den flamsäkra katten” utforskade hon sitt vardagsliv på molekylnivå.
Det ledde till många skrämmande och absurda upptäckter om den kemiska
värld vi alla lever i.