I fem tusen år har människan byggt civilisationer, en samhällsform
som kan skapa bestående underverk men också vara förödande för grunden
till vår överlevnad: naturen. Inte minst gäller detta vår egen
industriella civilisation. Frågan är hur länge den nuvarande
utvecklingen kan pågå. Kommer vi att följa i spåren på romarriket och
mayaimperiet och hur kommer i så fall framtiden att se ut?
David Jonstad berättar utifrån sin bok Kollaps – Livet vid civilisationens slut
om vad som får en civilisation på fall och hur vi genom samarbete,
kreativitet och solidaritet kan skapa ett gott liv även i framtiden. I
samtal med Helena Granström, författare och dramatiker.

Tisdag 6 mars kl 18.15, ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm • Entré 60 kr