Bilar som är ”miljövänliga”, livsmedel som är ”klimatsmarta”, flygbolag som är ”gröna” eller elbolag som säljer ”framtidens energi”. Den som bläddrar i en tidning, lyssnar på radio, tittar på TV eller surfar på nätet kan möta de mest varierande miljöpåståenden från företag som vill sälja på oss sina produkter.

Det man som konsument kanske inte alltid tänker på är att det går att anmäla reklam som är felaktig eller vilseledande. Det finns till och med en svensk myndighet som uppmuntrar till att detta görs.

 

Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket. Foto: Öyvind Lund.

Emelie Neidre är jurist på Konsumentverket. Hon berättar att miljöargument i marknadsföring är vanligt förekommande i Sverige i dag.

– Många konsumenter lockas av att en produkt är kopplad till ett miljöpåstående. Men generellt när det gäller just miljöpåverkan, är det samtidigt väldigt svårt att som konsument värdera informationen som ges.

För att företag inte ska använda ord, symboler eller färger som sammantaget ger en otydlig eller oprecis innebörd ställs i dag väldigt höga krav på att företagen ska kunna styrka det de påstår. Men trots att det finns både lagar, utomrättsliga riktlinjer och praxis på området så är det många företag som medvetet eller omedvetet ändå använder miljöpåståenden de saknar täckning för.

– Då är det jättebra att man som konsument anmäler det till oss, säger Emelie Neidre, och fortsätter:

– Vi på Konsumentverket omvärldsbevakar också, men vi ser förstås inte allting. Så det är väldigt viktigt att konsumenter anmäler marknadsföring som de menar inte stämmer eller som inte är tillräckligt tydlig.

 

Konsumentverket får varje år in runt 12 000 anmälningar mot svenska företag och produkter som inte lever upp till den konsumenträttsliga lagstiftningen. Många av anmälningarna handlar om människor som känner sig lurade av telefonförsäljare, men varje år brukar det dyka upp också några anmälningar som rör miljöpåståenden i reklamsammanhang.

Att något anmäls betyder dock inte att Konsumentverket automatiskt
går vidare med ärendet, förklarar Emelie Neidre.

– Vi har olika prioriteringsgrunder kring vad vi främst går vidare med. Det kan exempelvis handla om att det är väldigt många anmälningar som riktas mot ett visst företag. Men det kan också vara en fråga som vi bedömer är principiellt viktig att driva. Och så finns även möjligheten att vi själva öppnar ett ärende, det vill säga att vi gör det på eget initiativ.

Väljer Konsumentverket att gå vidare med ett ärende så skriver de ett så kallat tillsynsbrev till företaget som berörs. I brevet beskrivs rättsläget och Konsumentverkets bedömning av marknadsföringen i fråga, och så ges företaget möjlighet att inkomma med ett eget yttrande för att redogöra för sin syn på saken.

Därefter tar Konsumentverket ställning till om de ska driva ärendet i Patent- och marknadsdomstolen. Om det sker, och Konsumentverket
sedan vinner, så är den vanligaste utgången att företaget förbjuds att använda en viss typ av påstående i sin marknadsföring. Skulle förbudet överträdas väntar böter.

Men vad får då ett företag säga och inte säga? Här är det knepigt att ge ett rakt svar, berättar Emelie Neidre.

– Det finns inget absolut förbud mot ett visst ord, utan påståendena måste bedömas från fall till fall.

Marknadsföringen ska dock bedömas med utgångspunkt i det helhetsintryck den ger konsumenten. Därför är det viktigt att just helhetsintrycket av marknadsföringen är korrekt och att helhetsintrycket ska basera sig på fakta.

– Tycker man som konsument att det inte är så, då är det bättre att
anmäla än att inte anmäla. För vid en anmälan får vi upp frågan på vårt bord och kan göra en mer noggrann bedömning om det här är något att gå vidare med, säger Emelie Neidre.

 

Så gör du för att anmäla:

 1. Om möjligt, ta en bild eller skärmdump på den marknadsföring som du anser är felaktig.
 2. Gå in på konsumentverket.se och klicka dig vidare till formuläret ”Anmäl till Konsumentverket”.
 3. Fyll i vilket företag det handlar om, datum och tidpunkt för det inträffade, var du kom i kontakt med det du vill anmäla, samt varför du vill anmäla.
 4. Bifoga bilden och skicka.

 

8 huvudkategorier av miljöargument

 • Hållbar – till exempel: hållbar utveckling, hållbart val
 • Miljö – miljövänlig, grön
 • Klimat – klimatvänlig, klimatpåverkan
 • Vårt ansvar – ansvarsfullt producerat, agera ansvarsfullt
 • Framtid – framtidens energi, en hållbar framtid
 • Smart – miljösmart, smartare produktion
 • Bra/bättre – bättre för miljön, bra val
 • Känslor – rädda världen, göra skillnad

Källa: Konsumentverkets rapport: Marknadsföring med miljö­ argument – kartläggning på 37 konsumentmarknader (pdf)

 

************

Denna artikel är tidigare publicerad i klimatmagasinet Effekt, nr 1/2018.

Läs också: Effekt anmäler reklam till Konsumentverket