Foto: Anders Hellberg

Under fredagsmorgonen begav sig Greta Thunberg återigen till riksdagen för att genomföra sin skolstrejk för klimatet. En som gjorde henne sällskap i dag var ingen mindre än amerikanen Daniel Ellsberg, som just nu är på besök i Sverige och som tidigare i veckan fick ta emot 2018 års Olof Palmepris.

Daniel Ellsberg har kallats för ”världens viktigaste visselblåsare”, detta efter att som krigsanalytiker i början på 1970-talet ha läckt en stor mängd dokument – the Pentagon Papers – något som bidrog till att vända den amerikanska opinionen mot kriget i Vietnam. Pierre Schori, som är ordförande för Olof Palmes minnesfond, öppnade prisutdelningen med ett tal där han presenterade Daniel Ellsberg på följande sätt:

A living legend, a walking encyclopedia, a world champion for peace and common security, and ”the most dangerous man in America who must be stopped at any cost”, as Henry Kissinger said.

Daniel Ellsberg är i allra högsta grad fortsatt aktiv i samhällsdebatten, nu framför allt i kampen mot massförstörelsevapen. Exempelvis 2006 mottog han The Right Livelihood Award, och 2017 gav han ut boken The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner.Under ett föredrag som Daniel Ellsberg ska hålla på Stockholms stadsbibliotek nu på måndag kommer ämnet handla om just detta – det vill säga risken för ”en global nukleär förintelse som en konsekvens av de nio kärnvapenstaternas vägran att efterfölja NPT-avtalets påbud om nukleär nedrustning med sikte på en kärnvapenfri värld”.