Den nedskräpningsbot som infördes för fyra år sedan används knappt av polisen. Inte heller inkluderar den det vanligaste skräpet. En översyn av lagstiftningen måste genomföras för att inkludera cigarettfimpar, tuggummin och annat småskräp i boten.

Sedan 10 juli 2011 har polisen haft möjlighet att bötfälla personer som skräpar ned på allmän plats. Polisen kan bötfälla folk som till exempel kastar små mängder snabbmatsförpackningar, glas- och plastflaskor och engångsgrillar.

Dock ville inte regeringen utvidga det straffbara området när man tog fram den nya lagstiftningen. Därför bestämde regeringen att vissa ”småskräp” skulle vara undantagna från den nya boten.

Foto: Håll Sverige Rent

Foto: Håll Sverige Rent

Det straffbara området samt exemplen på småskräp är hämtade från mycket gamla förarbeten. Exempelvis ligger Lagrådet skrivningar från 1970 (!) till grund för skrivningar kring dagens bot. I de gamla förarbetena sägs det att ”bagatellartade handlingar som att kasta bort en enstaka bussbiljett eller cigarettfimp eller liknande i regel måste falla utanför det straffbara området”. Det är exakt samma småskräp som nämns i Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot om nedskräpningsförseelse, framtagen år 2011.

På 1970-talet kanske fimpen och tuggummit inte var ett stort problem, kanske saknade det betydelse om någon kastade en fimp då. Men så är det inte i dag. En fimp på gatan må vara ringa, men en miljard fimpar går inte att beskriva på något annat sätt än som ett betydande samhällsproblem.

Håll Sverige Rent anser därför att cigarettfimpen, liksom allt annat småskräp, bör inkluderas i nedskräpningsboten. Dels utgör det en viktig signal för allmänheten att det mest frekventa skräpet i Sverige faktiskt omfattas av en bot, dels är det enklare för den som skriver ut boten eftersom man slipper den svåra gränsdragningsproblematiken som uppstår när någon kastar ett mindre skräp.

Håll Sverige Rent tycker att det är dags att miljöminister Åsa Romson (MP) ser över lagstiftningen kring nedskräpningsboten, så att den anpassas till dagens nedskräpningssituation. Inkludera allt småskräp i boten, inklusive cigarettfimpen.

Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent