Norrmannen Erik Solheim, som är chef för FN:s miljöprogram UN Environment, lät sig nyligen intervjuas av nättidningen Flysmart24. I intervjun konstaterar Erik Solheim att allt tyder på att flyget kommer fortsätta växa i snabb takt globalt. Han säger också i intervjun att ”nordmenn skal ikke ha dårlig samvittighet for å fly”, och förklarar sedan att det enda realistiska sättet att få ned utsläppen från denna sektor är att göra flyget ”mye mer miljøvennlig”.

– Så folk skal ikke ha dårlig samvittighet for å fly?

– Nei, det løser ingen ting. Jeg vet at mange miljøvernene tror på å gi folk dårlig samvittighet, jeg tror på inspirasjon til å gjøre tingene bedre.

Många blev minst sagt förvånade över att ett sådant uttalande kom från chefen för UN Environment, som är FN:s främsta organ på miljöområdet och har cirka 190 av världens länder som medlemmar.

Truls Gulowsen, chef för Greenpeace i Norge, var en av dem som snabbt svarade på Twitter:

 

Det är förstås riktigt det som Erik Solheim säger, att allt fler i världen nu väljer flyget. Men behöver det nödvändigtvis vara så? Exempelvis den flygskatt som infördes i Sverige i april i år syftar just till att dämpa den ökning av antalet flygpassagerare som annars skulle följt. Hur ser Erik Solheim på det?

I förra veckan hörde Effekt av sig till UN Environment för att be Erik Solheim utveckla sitt resonemang. Kunde han förklara mer i detalj hur  utsläppen från flyget ska kunna minska i den takt som behövs för att de globala klimatmålen ska nås?

I ett mejl svarar Erik Solheim följande:

Jeg tror ikke på forandring gjennom å gi folk dårlig samvittighet. Jeg tror på forandring gjennom praktisk handling.

Verdens flyindustri kommer til å vokse raskt i årene framover. Hundrevis av millioner av kinesere, indere og andre kommer til å fly på en måte som bare europeere og amerikanere har gjort til nå. Dette bringer mange fordeler. Turisme er en av verdens viktigste skapere av jobber i en verden hvor millioner av mennesker drømmer om en jobb. Turisme bidrar til forståelse og kontakt over landegrensene, til fred. Flytrafikk er viktig for handel og bidrar dermed til å bringe millioner ut av fattigdom.

Samtidig bidrar verdens flytrafikk med omtrent tre prosent av klimagass utslippene. Det er derfor viktig å arbeide for å minske bruken av fossile brensler.

Blant de tiltakene FN Miljø og jeg vil støtte er:

  • Rask utbygging av høyhastighets tog. Kina har bygd 25 000 kilometer med supertog på få år. Dette er 70% av verdens raske tog. Så forandring kan skje raskt.
  • Overgang til elektriske fly. Avinors ambisjon om regulære elektriske fly i trafikk i Norge innen ti år fortjener støtte.
  • Bruk av biodrivstoff i fly. Mange flyselskap blander biobrensel i drivstoffet. Innblandingen bør øke.
  • Flytrafikk må komme inn under regimer for kvotehandel. Dette vil skje fra 2020, et skritt i riktig regning.
  • «Grønne avganger» for å forhindre at drivstoff kastes bort i fly som får runder over flyplassen før de får landet.

 

Svaret lugnar dock inte chefen för Greenpeace i Norge.

Truls Gulowsen är chef för Greenpeace i Norge. Foto: Christian Åslund

 

Truls Gulowsen, som fått läsa kommentaren från Erik Solheim, gör nu själv följande uttalande om situationen:

Det er positivt at Erik Solheim modererer sine opprinnelige uttalelser om at nordmenn burde fly uten dårlig samvittighet.

Selvsagt bør alle, også vi i Norden, fly så lite vil kan både jobb og privat, ettersom flytrafikk er svært forurensende og idag altfor billig. Reguleringer, flyavgift og bedre togforbindelser er gode virkemidler vi må ha mer av, men mellommenneskelig moral og dårlig samvittighet for å fly når man kunne valgt tog eller blitt hjemme kan heller ikke avvises, som Solheim gjør.

Både elektrifisering og biodrivstoff kan gjøre flytrafikk mindre skadelig, men sannheten er at begge deler ligger langt fram og hindrer ikke at dagens flymisbruk, særlig i vår rike del av verden, må ned.

Jeg er dypt skuffet over at Solheim prøver å frikjenne flymisbruk. Selv om jeg er grunnleggende enig i at miljøkampen må vinnes med optimisme framfor skam, er uansett personlig ansvar viktig. Vi kaster ikke søppel på gata. Og vi bør ikke fly uten veldig gode grunner og et stikk av dårlig samvittighet.