Välkommen till den första Världens Eko-föreläsningen för den här terminen!

Det blir en föreläsning som ger ”en historisk tillbakablick kring särkopplingen mellan människans system och biosfärenoch varför det är så viktigt att återkoppla oss. Denna särkoppling kan ses som en orsak till den ohållbara samhällsutveckling som vi lever i. Föreläsningen kommer också visa på alternativ och strategier för att åter sammanlänka människans system och biosfären för att identifiera hållbara utvecklingsvägar.”

Kvällens föreläsare: Carl Folke är professor i naturresurshushållning, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi samt vetenskaplig föreståndare för Stockholm Resilience Centre. Han kombinerar kunskaper inom framförallt ekonomi och ekologi för att beskriva människans relation till, och beroende av, ekosystem. Av särskilt intresse är de varor och tjänster (ekosystemtjänster) som ekosystemen förser våra mänskliga samhällen med och hur vi människor kan lära oss att förvalta dessa. Carl Folke är en av grundarna till the Resilience Alliance, han var med och utvecklade the International Society for Ecological Economics och har även varit involverad i the Millennium Ecosystem Assessment. Han har publicerat en mängd artiklar och har flera internationella förtroendeuppdrag. Läs mer om Carl Folke här: http://www.stockholmresilience.org/contactus/staff/folke.5.aeea46911a3127427980005646.html

Vill du gå kursen eller känner du någon som vill göra det? Det går att efteranmäla sig på studera.nu fram till den 29 augusti eller att bara komma till denna föreläsning. Föreläsningarna är även öppna för dig som inte går hela kursen. Här hittar du höstens schema: http://www.stockholmresilience.org/hem/utbildning/grundniva/varldenseko/schema.4.17f61104130b69a66e6800018849.html

Hjälp att hitta till evenemanget:
http://www.fek.su.se/sv/Om-oss/Universitetsomradet-Kraftriket/Sa-har-hittar-du-till-Kraftriket-/