Svenskarna köper omkring tretton kilo kläder per person och år. Samtidigt slänger vi i snitt åtta kilo kläder per person och år, enligt uppgifter från Naturvårdsverket.

Nu vill Centerpartiet att den siffran ska minska ordentligt – de vill se att minst hälften av alla kläder återanvänds inom tio år, samt att 90 procent av alla textilier som samlas in återvinns eller återanvänds, rapporterar SvD Näringsliv.

– Kläder är väldigt resurskrävande både när gäller vattenanvändning och kemikalier. Därför måste vi få ett fungerande kretslopp där vi inte hela tiden använder nytt, säger Kristina Yngwe, (C) till SvD Näringsliv.

För att det här ska kunna bli verklighet efterlyser partiet ett nationellt mål.

– Vi vill att regeringen skapar ett nationellt mål. Vi tror på att sätta målet om att minst 50 procent av alla kläder som samlas in ska återanvändas. Syftet är att öka insamlingen av textilier och skapa fler arbetstillfällen i Sverige inom bland annat textilåtervinning och textilåteranvändning, säger Kristina Yngwe i en artikel på Centerpartiets hemsida.

Kristina Yngwe, Foto: Centerpartiet.

Just nu ligger det på kommunernas ansvar att hantera kläd- och textilavfall som inte går att återanvända. Men Kristina Yngwe säger till SvD att hon hoppas att det kommer kunna förändras i framtiden.

– Vi måste bara skapa ett system för att lämna in textilier. Det stora problemet är att det inte ingår i kommunernas insamling, det måste bli lättare för konsumenterna. Men vi tror att mycket kan hända på tio år, vi är duktiga på återvinning i Sverige.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________