Oroliga New Orleansbor frågar ut en representant för det amerikanska naturvårdsverket. Foto: New Orleans Lady/Flickr.

Oljan som forsar upp ur havet och sprider sig med vågorna utanför den amerikanska kusten har gett BP:s slagord ”Beyond Petroleum” en ny klang.
Den satsning som BP sagt sig vilja göra på andra bränslen än olja har numera vittrat ihop till ett minimum. I stället har man koncentrerat sig på sina kärnvärden: att pumpa upp olja, trots att det innebär att man måste borra allt djupare och ta allt större risker.

BP:s vilja att fortsätta som förut tycks bergfast. Till exempel rapporteras att bolaget erbjuder offer för skadorna från olyckan 5 000 dollar i utbyte mot att de inte ska stämma BP.

Ilskan mot BP är, helt begripligen, enorm och kraven på att BP ska betala de skador som har åstadkommits är helt legitima. Men att stanna där vore att göra det lite väl enkelt för oss själva. Så länge vi använder oss av olja och så länge vi fortsätter att planera våra framtida samhällen med olja som en viktig byggsten, så länge kommer det också att finnas skäl att fortsätta pressa den ur marken, till varje pris.

I en debattartikel på Newsmill drar idag miljöexperten Anna Jonsson paralleller mellan oljeutsläppet utanför den amerikanska kusten och motorvägssatsningar som Förbifart Stockholm.
”Orsaken till den ekologiska kris som är på väg att äga rum i Louisianas våtmarker finns delvis här i vårt eget land. Ingen överraskning kanske, men trots den stora medvetenheten om klimatfrågan fortsätter vi i Sverige att bygga upp samhällen med ett stort energiberoende. Bilar och lastbilar utgör fortfarande utgör normen för transporterna i stället för energisnål kollektivtrafik och järnväg.”, skriver Anna Jonsson.

Att städa upp kommer inte att bli lätt, vilket man förstår om man tittar på filmklippet nedan. Men det räcker inte att städa. Om vi inte tar itu med vårt eget oljeanvändande kan vi bara vänta på nästa olycka.

Mer om oljan i media: DN1, DN2, AB,